• Cyrilometodějská tradice v novodobých dějinách

    Cílem projektu je přispět jak k dialogu mezi odborníky na velkomoravské i současné dějiny, tak k dialogu mezi odborníky na historii a školní mládeží a akcentovat nepříliš rozšířenou souvislost mezi Cyrilometodějským dědictvím a vývojem novodobých československých dějin. Podstatou projektu je příprava dvou publikací. Kolektivní monografie „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ bude výstupem konference. Další publikace vznikne na základě uspořádání výtvarné soutěže pro žáky základních a středních škol na téma „Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“.

    Dotační fond Ministerstva kultury ČR

    Projekt byl předložen do programu Kulturní aktivity - Podpora regionálních kulturních tradic - Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993). Jedná se o podporu kulturních akcí a projektů spjatých s oslavami a připomínkami významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (roky 1918, 1968, 1993), vyjma projektů zaměřených na oslavy a připomínky konce 1. světové války.