• Putování prostorem i časem ke kulturním kořenům

    Cyrilometodějská stezka prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z různých směrů, využívajících značených tras Klubů českých a slovenských turistů vhodných převážně pro pěší putování. Poutní trasy Cyrilometodějské stezky jsou určeny nejen poutníkům, ale všem, kteří chtějí poodhalit tajemství evropské kulturní identity a cyrilometodějský odkaz, v němž se snoubí moudrost jazyka, řád zákona a úcta k druhým.

    Poutní trasy Cyrilometodějské stezky jsou navrženy tak, aby propojovaly poutní místa a zároveň přinášely informace o kulturním dědictví raného středověku

    Jedná se jak o hmotné statky jako jsou např. archeologické naleziště, nálezy a archeoparky - slovanská hradiště, sakrální stavby, sochy, obrazy, muzea, galerie, knihovny a jejich kulturní fondy a expozice, tak i dědictví nehmotné povahy. Jsou to myšlenky, umění, symbolické a kognitivní systémy (jazyk, písmo, řeč). Jeho součástí jsou například slovanská znaková písma (hlaholice - vynález Konstantina, navazující cyrilice a azbuka), slovanské jazyky a literatura, kulturní a vzdělávací akce a programy inspirované jejich odkazem či křesťanskou Cyrilometodějskou tradicí.

Značené trasy Cyrilometodějské stezky

131 km

Pustevny - Velehrad

Cyrilometodějská trasa vedoucí od Pusteven spojuje tři významné poutní místa Radhošť, Svatý Hostýn a Velehrad.

100 km

Vranov - Velehrad

Poutní trasa propojující dvě významná poutní místa - Křtiny a Velehrad. Částečně kopíruje plánovanou svatojakubskou cestu

86 km

Skalka nad Váhom (SK) - Velehrad

Poutní trasa Cyrilometodějské stezky spojuje dvě významná poutní místa, Skalku na Slovensku a Velehrad na Moravě.

Virtuální trasy Cyrilometodějské stezky

159 km

Pustevny - Velehrad, var. 02

Cyrilometodějská trasa vedoucí od Pusteven spojuje tři významné poutní místa Radhošť, Svatý Hostýn a Velehrad, tentokráte jinou trasou

109 km

Šaštín - Velehrad

Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky s přesahem na Slovensko propojující významná poutní místa a hradiště Velké Moravy.

112 km

Svatý Kopeček - Velehrad

Páteřní trasa Cyrilometodějské stezky na území České republiky propojující významná poutní místa Zlínského a Olomouckého kraje.

27,5 km

Dražovce - Nitra - Močenok (SK)

Cyrilometodějské putování po významných velkomoravských lokalitách z Dražovců přes Zobor do Nitranského hradu a dále do Močenku.

17,5 km

Nitra - Močenok (SK)

Putování po tradiční trase z Nitry do Močenku využívané při celonárodní festivalu křesťanského divadla Gorazdov Močenok.

67,5 km

Český Těšín - Pustevny

Poutní trasa vedoucí od hranic z Polskem po hranice Moravskoslezského a Zlínského kraje do horského střediska Pustevny.